Akt

A01
Akt männlich – entschlossen
50 × 70 cm
Papier / Tusche
2010
A02
Akt männlich – zögernd
50 × 70 cm
Papier / Tusche
2010
A03
Akt männlich – besonnen
50 × 70 cm
Papier / Tusche
2010
A04
Akt weiblich – kauernd
50 × 70 cm
Papier / Tusche
2011
A05
Akt weiblich – überlegend
50 × 70 cm
Papier / Tusche
2011
A06
Akt weiblich – ruhend
50 × 70 cm
Papier / Tusche
2011
A08
Akt weiblich – umarmend
50 × 70 cm
Papier / Tusche
2011
A09
Akt weiblich – lauschend
50 × 70 cm
Papier / Tusche
2011
A10
Akt weiblich – schlafend
50 × 70 cm
Papier / Tusche
2011
A11
Akt weiblich – wartend
50 × 70 cm
Papier / Graphit
2011
A12
Akt weiblich – zurückhaltend
50 × 70 cm
Papier / Graphit
2011